Disclaimer

Disclaimer & privacy.


Organisatie: Coudenys n.v.

Bestuurder: Coudenys Luc

Ondernemingsnummer: BE 0408.420.577


Gevestigd te:

Coupure 17

8000 Brugge

België


E-mail: info@coudenys.com


Definitie en aansprakelijkheid:

Met ‘website’ wordt deze website bedoeld (www.coudenys.com).

Sommige rubrieken of pagina’s van de website kunnen specifieke algemene voorwaarden bevatten die deze bepalingen aanvullen.

De website (www.coudenys.com) kan ook links naar andere websites bevatten die derden publiceren.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud en/of de wettelijke plichten van de op die websites beschikbare informatie.


Inhoud van de website:

De website (www.coudenys.com) bevat enerzijds een openbaar gedeelte en

anderzijds een privaat gedeelte met persoonlijke gegevens (Reservatie/Réservation/Booking/Reservierung).

Het openbaar gedeelte bevat algemene informatie over onze diensten en is toegankelijk voor alle gebruikers deze informatie wensen te verkrijgen.

Het private gedeelte is voorbehouden voor gebruikers die expleciet van onze diensten gebruik wensen te maken,

en dienaangaande persoonlijke gegevens met ons delen.


Verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website:

Wij hebben deze website (www.coudenys.com) met de grootste zorg gecreëerd,

maar kunnen echter niet de juistheid van alle informatie op haar website garanderen.


Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt,

dit in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Heeft u hier vragen over, dan helpen we je graag via bovenstaande contactgegevens.


Wij verwerken je persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij mogelijks verwerken.

 • Voorkeurstaal
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Overige persoonlijke gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een reservatie te maken voor onze diensten, dit via onze website, via correspondentie of telefonisch. Dit kan zijn:
 • Adres
 • Postcode
 • Gemeente
 • Land
 • BTW nummer

We verwerken je persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:

 • Om de reservatie op onze diensten te kunnen beantwoorden, bevestigen en op te volgen.
 • Om je te kunnen contacteren indien dit nodig is omtrent een reservatie op onze diensten.


Geautomatiseerde verwerkingen van je persoonlijke gegevens:

Er worden geen geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) uitgevoerd met je persoonlijke gegevens die nadelige gevolgen kunnen hebben.


Hoe lang kunnen we persoonlijke gegevens bewaren?

Persoonlijke gegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is.

De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen en

van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.


Locatie van persoonlijke gegevens:

Wij bewaren persoonlijke gegevens op verschillende locaties.


Delen van persoonlijke gegevens met derden:

We delen jouw persoonsgegevens met partners en/of derden enkel als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of om te voldoen aan eventuele wettelijke plichten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons per e-mail een verzoek kan indienen om de persoonlijke gegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonlijke gegevens

of verzoek tot intrekking van je toestemming

of bezwaar op de verwerking van jouw persoonlijke gegevens per e-mail sturen naar ons.

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacycommissie.


Hoe we je persoonlijke gegevens beveiligen:

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan zeker contact met ons op.


Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Wij versturen jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt.
 • Al onze medewerkers die toegang hebben tot persoonlijke gegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 • Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
 • Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 • Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan tegen te gaan.
 • Alle systemen waarin (gevoelige) persoonlijke gegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij kunnen gebruiken:

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website (www.coudenys.com)  wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken enkele soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website (www.coudenys.com) naar behoren werkt.

Daarnaast zijn er statistiek-cookies, die geanonimiseerde gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en

ons helpen onze website (www.coudenys.com) te optimaliseren.

Voorkeur-cookies helpen jouw voorkeursinstellingen (zoals cookievoorkeuren) te onthouden.

Tot slot plaatsen we zélf geen marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden, maar cookies uit embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube en Facebook vallen ook onder deze categorie.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefoxen Safari).

Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Als je deze cookies in je browser uitzet, kan je wellicht niet meer van alle functionaliteiten van onze website (www.coudenys.com)  gebruik maken.

Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.


Sociale media:

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken zoals Facebook.

Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Lees de privacyverklaring van deze Social media kanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen), om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


Wijzigingen in ons disclaimer & privacy-beleid.

Het is niet ondenkbaar dat ons disclaimer & privacy-beleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd.

We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.